top of page

Z historie souboru

DS Klicpera Sadská patří k nejstarším ochotnickým spolkům ve Středočeském kraji. Jeho bohatá a plodná činnost potvrzuje dlouhou tradici ochotnického divadla v Sadské, tradici která svůj počátek klade na začátek devatenáctého století - rok 1815, kdy vzniká v Sadské tzv. "Ochotnická družina" začínající provozovat činnost divadelnímu prospěchu a blahu obecnému. Založení spolku se datuje rokem 1817. Postupem času se divadelní činností zabýval spolek „Studenti města Sadská“, dramatické soubory Sokola, hasičů, Orla a Divadelní ochotnický spolek při církvi československé. Název spolku „Klicpera“ se poprvé objevuje v roce 1908. Hrálo se v sálech hostinců U Doležalů, U Lounských, U Serbusů, U Kunců, U Dvořáků, U Šubrtů, v sokolovně a na přírodním jevišti v Sadských lázních.
Dochovaný plakát z divadelní hry "Don César de Bacáno" z 3. 4. 1870 je dodnes přilepen na víku dřevěné truhly, která je uchována v muzeu v Sadské. Chronologický přehled sehraných divadelních her je neúplný, protože řada plakátů a dokumentů se ztratila a také proto, že činnost divadelníků byla ovlivňována dočasnými pomlkami, které byly způsobeny světovými i jinými událostmi. Přesto se podařilo sestavit mozaiku divadelních her za období 1872 - 1903 a 1925 - 1938.
Činnost spolku se podařilo obnovit v roce 1959. Nový začátek obnášel mnoho těžkostí a nepochopení tehdejšího MNV. Obnovená činnost trvala pouze 4. roky, ale přesto za tuto poměrně krátkou dobu vzniklo 16 divadelních her a s reprízami celkem 41 představení. Mezi nejznámější hry patří Sylva, Půlnoční mše, Kamenný řád, Zbloudilý syn, Třetí přání, Vtipná vdova, Zkoušky čerta Belínka.
Hrálo se na scéně v hostinci "U Dvořáků" , kde měl soubor i zkušební klubovnu a místnost pro uskladnění divadelního materiálu. Někdy se hrálo i na pódiu místní sokolovny, pohostinsky v Třebestovicích, Zvěřínku a Bobnicích. Někteří divadelníci pracovali v divadelním kroužku při Základní škole v Sadské. V tomto období, tj.v letech 1956 - 1958 byly nastudovány hry Zmoudření ševce Fanfrnocha, Král Lávra, Princezna se zlatou hvězdou na čele.
V roce 1962 se nevyhnula stavebním adaptacím hospoda "U radnice" alias "U Dvořáků" a tímto faktem zmizela stálá scéna sadského souboru na dlouhých 12 let.
Až v roce 1974 díky adaptované budově místního kina a pochopení MNV v Sadské se podařilo vzkřísit divadelníky. DS dostává do vínku novou klubovnu v areálu kina. V témže roce se stává zřizovatelem divadelních ochotníků OB (osvětová beseda) v Sadské. Soubor nadále aktivně pracoval až do roku 1989 a nastudoval spousty divadelních her, které nelze všechny vypsat. Mezi nejznámější patří Věno slečny Laury, Strakonický dudák, Sůl nad zlato, Ženichové, Lesní panna, Dům na nebesích, Hloupý Honza, Muž na talíři, Únos v Neapoli, Malá noční inventura, Sonatina pro páva... Po krátké odmlce po roce 1989, kdy soubor přišel o klubovnu, neměl vhodné prostory pro uskladnění kulis a visel otazník také nad stálou scénou se činnost obnovila v roce 1993 nastudováním hry Dalskabáty a pokračuje dodnes. Lví podíl na tom měl hnací motor souboru, silná osobnost a nejvýznamnější režisér Adolf Řehák, který bohužel v roce 1999 prohrál souboj se zákeřnou nemocí a už žádnou hru se souborem nenastuduje.

Divadelní spolek Klicpera Sadská oslavil v roce 2016 významné výročí – 200 let svého působení v Sadské. Patří mezi nejstarší ochotnické divadelní spolky v Čechách. Zakladatelem byl Jan Jakub Němeček. Další osobnosti, které měly veliké zásluhy na vysoké společenské a kulturní úrovni divadelního spolku v pozdějších letech byli F. A. Paroubek a jeho syn O. G. Paroubek, který stál v čele ochotnického divadla a sám psal hry. V novodobé historii to byli B. Zoul, A. Homola, M. Jirásek, J. Čtverák, J. Němeček, S. Pospíšil, Z. Piskáček a A. Řehák, ml., kteří se věnovali nejen hraní, ale také režii.

Za dvě století se podařilo uvést na jeviště více jak tři stovky divadelních inscenací, v nichž se vystřídaly generace ochotníků a dalších divadelních nadšenců, kteří byli vždy v popředí společenského a kulturního dění ve městě. Spolek dosáhl určité úrovně, kterou si udržuje drahnou řádku let a dostal se do povědomí široké veřejnosti.

V průběhu doby měl spolek několik zřizovatelů. Posledním bylo od roku 2001 do roku 2017 Kulturní a informační centrum Sadská. V prosinci 2017 byl založen samostatný spolek – Divadelní spolek Klicpera Sadská. Předsedou spolku byl na ustavující valné hromadě zvolen Mgr. Jan Pleskač. Spolek působí v budově kina na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Sadská a má dnes 21 členů z řad amatérů převážně ze Sadské.

Divadelní spolek Klicpera je od roku 1999 spolupořadatelem obnovené krajské divadelní přehlídky venkovských ochotnických divadelních souborů „Klicperovy divadelní dny Sadská“ s postupem na národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Na Krakonošův divadelní podzim se DS Klicpera „probojoval“ celkem třikrát, a to v letech 1999 (Dva muži v šachu), 2003 (Druhá míza) a 2008 (Věčně tvůj).

Po roce 1989 nastudoval DS Klicpera tyto hry:
1993 - Dalskabáty - režie A. Řehák
1995 - O brejlatý princezně - režie Z. Piskáček
1997 - Slovanské nebe - režie A. Řehák
1998 - Kašpárkovy čertoviny - režie Z. Piskáček
1999 - Dva muži v šachu - režie A. Řehák
- Čertovy zlaté vlasy - režie A. Uhlířová, F. Černý
2000 - Malé příhody letní - režie Z. Piskáček
2001 - Jelen v laguně - režie Z. Piskáček
- O Honzovi a víle Verunce - režie A. Uhlířová
2002 - Vodník Mařenka - režie A. Uhlířová, J. Kynclová
2003 - Druhá míze - režie Z. Piskáček
- Sládci - režie J. Jansta, J. Kynclová
- Ženich pro čertici - režie A. Uhlířová, J. Kynclová
2004 - Zkoušky čerta Belínka - režie A. Uhlířová, J. Kynclová
2005 - Moje přítelkyně slečna Flintová - režie Z. Piskáček

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY
V roce 1975 se Sadští ochotníci poprvé představili na 3. okresní přehlídce vesnických a zemědělských divadelních souborů - Tatce 1975, se hrou Muž na talíři v režii A. Řeháka ml., M. Jiráska, kde soubor získal cenu za nejlepší inscenaci přehlídky a V. Honcová byla oceněna cenou za nejlepší ženský herecký výkon za roli hostinské. Na 1. okresní divadelní přehlídce amatérských souborů v Nymburce cenu za nejlepší mužský herecký výkon pro I. Bensche za roli hostinského v tytéž hře. Od roku 1976 se okresní přehlídka konala v Sadské, které se domácí ochotníci pravidelně účastnili a získávali vavříny.

1976 "Věno slečny Laury" - J. Jansta - cena za mužský herecký výkon
1977 "Domácí víno" - V. Honcová - cena za ženský herecký výkon
1978 "Strakonický dudák - celkové 1. místo
1979 "Sonatina pro páva" - celkové 1. místo
1979 "Sůl nad zlato" - vítězná inscenace her pro děti a mládež
1980 "Ženichové"
1981 "Únos v Neapoli" - I. Bensch cena za mužský herecký výkon
1982 "Lesní panna" - J. Jansta cena za mužský herecký výkon
1983 "Malá noční inventura"
1984 "Dům na nebesích" - J. Jansta cena za mužský herecký výkon
1985 "Maribel a podivná rodina"
1986 "Dušičky aneb setkání v sádře" - P. Procházka cena za mužský herecký výkon & A. Uhlířová cena za ženský herecký výkon
1989 "Ženich pro čertici"

Účast a ocenění DS Klicpera na krajských přehlídkách od roku 1975 - 1989
1978 ŽLEBY "Strakonický dudák" - cena pro celý kolektiv DS Klicpera
1979 RAKOVNÍK "Sůl nad zlato" - cena mladého talentu: J. Drobný a dívka: A. Bednářová
1980 ŽLEBY "Sonatína pro páva" - Z. Ulrych cena mužský herecký výkon
1984 LIBICE NAD CIDLINOU "Malá noční inventura" - J. Jansta cena za mužský herecký výkon a cena za scénografii
1987 LIBICE NAD CIDLINOU "Dušičky aneb setkání v sádře"OD ROKU 1999 OPĚT PŘEHLÍDKA V SADSKÉ
Oblastní divadelní přehlídka venkovských ochotnických divadelních souborů s postupem na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou byla obnovena v roce l999 pod názvem"KLICPEROVY DIVADELNÍ DNY SADSKÁ". Od roku 2005 má statut přehlídky krajové. DS Klicpera je spolupořadatelem této přehlídky.
Účast a ocenění DS Klicpera na jednotlivých ročnících obnovené přehlídky
1999 - "Dva muži v šachu", režie A. Řehák - nejlepší inscenace; A.Řehák cena za režii; P. Procházka cena za nejlepší mužský herecký výkon; nominace na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
2000 - "Malé příhody letní", režie Z. Piskáček - J. Slavíček a F. Černý cena za nejlepší mužský herecký výkon
2001 - "Jelen v laguně", režie Z. Piskáček - nejlepší inscenace; Z. Piskáček cena za režii; Z. Piskáček cena za nejlepší mužský herecký výkon; doporučení na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
2002 - Bez účasti domácího souboru
2003 - „Druhá míza“, režie Z. Piskáček - nejlepší inscenace; Z. Piskáček cena za nejlepší mužský herecký výkon, L. Hušnerová cena za nejlepší ženský herecký výkon, J. Jeník čestné uznání poroty, nominace na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
2004 - „Ženich pro čertici“, režie A. Uhlířová, J. Kynclová; F.Černý, J. Drobná, A. Fiurášková čestné uznání poroty, 1. doporučení na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
2005 - „Moje přítelkyně slečna Flintová“, režie Z. Piskáček;


Vyznamenání členů DS Klicpera
Odznak ZLATÝ TYL, udělilo Ministerstvo kultury, Ústav pro kulturně výchovnou činnost v Praze, jako nejvyšší ocenění práce při organizování a účasti na amatérské divadelní tvorbě
v roce 1978 - Haně Němečkové, Jaroslavu Janstovi, Ivo Benschovi
v roce 1989 - Miroslavu Jiráskovi, Josefu Němečkovi, Adolfu Řehákovi ml.

Ing. Jaroslava Kynclová
(čerpáno z publikace A.Řeháka „175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské 1815 - 1990)

Představentvo spolku

Předseda

Mgr. Jan Pleskač
e-mail: jan.pleskac1@seznam.cz

Místopředseda

Ing. Jaroslava Kynclová
e-mail: jkynclova@seznam.cz

Jednatel

František Černý
e-mail: FaCerny@seznam.cz

Pokladník

Mgr. Kateřina Tvrdá
e-mail: ktvrda@parker.com

bottom of page